Social Icons

Sunday, 2 January 2000

PIAGAM PELANGGAN SK GONG BADAK

PIAGAM PELANGGAN
SK GONG BADAK

Mengutamakan Kualiti

KAMI, guru-guru dan kakitangan
Sekolah Kebangsaan Gong Badak, bersedia memberikan perkhidmatan serta layanan mesra, adil, saksama dan segera kepada semua pelanggan.

Kami komited untuk memberi perkhidmatan sebagaimana berikut:

Ø  Mengamalkan sikap dan perlakuan berasaskan nilai murni dan etika kerja.

Ø  Berusaha menyediakan kemudahan fizikal, peralatan dan bahan sokongan untuk  Pengajaran dan Pembelajaran yang lengkap dan sempurna.

Ø  Menentukan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan berkualiti.

Ø  Berusaha mendidik murid menguasai 4M melalui Bahasa Melayu.

Ø  Berusaha supaya semua murid menguasai Perkara Asas Fardhu Ain.