Social Icons

Lencana Sekolah

Bentuk Lencana seperti tiga segi melambangkan kekuatan pelbagai penjuru.

Rekabentuk dalaman berasaskan mata pena dan botl dakwat melambangkan pendidikan berterusan.

Pena - keinginan menuntut ilmu.

5 biji gelung dan obor - semangat kesukanan dan kesetiakawan.

Cogan kata BERUSAHA dan gelombang biru melambangkan kecekalan mendapatkan ilmu dan tahan menghadapi cabaran.

Warna Merah - semangat

Warna Biru - Kecekalan

Warna Kuning - Keperibadian tinggi

Warna Putih - Kebersihan Jiwa