Social Icons

Saturday, 22 April 2017

PROGRAM TERAPI BERGAJAH

19 April 2017, Rabu - Program Penididikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran telah menganjurkan Lawatan ke Elephant Conservation Village(KECV), Tasik kenyir, Terengganu. Lawatan ini telah melibatkan 21 orang murid PKI dan 9 orang guru pengiring serta 3 orang ibubapa.
Antara objektif lawatan tersebut ialah:
1. Membolehkan murid meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial an psikomotor.
2. Meningkatkan potensi dan keyakinan diri murid bila berhadapan dengan situasi sebenar.
3. Melatih murid agar dapat bersosial dan beriadah
4. Menanam sikap berani dalam diri murid
5. Melatih murid-murid mengusai kemahiran -kemahiran tertentu yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian.