Social Icons

Sunday, 13 April 2014

PROGRAM PROJEK BUMI HIJAU

Program Projek Bumi Hijau telah dilaksanakan setiap selasa minggu pertama dan ketiga setiap bulan di Tapak Perkebunan PPKI SK Gong Badak sepanjang tahun 2014.
Program ini melibatkan 34 orang murid Pendidikan Khas, 10 orang guru dan 14 orang PPM.
Antara objektif program ini diadakan ialah:
a) Melaksanakan dan mengelolakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan.
b) Membolehkan murid mengenal jenis-jenis tanaman dan peralatan perkebunan.
c) Murid dapat mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran untuk kehidupan seharian.
d) Memupuk minat rajin bekerja dan menyayangi alam sekitar.
e) Mendidik murid supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.