Social Icons

Monday, 6 April 2015

LADAP PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAE

6 April 2015, Isnin - Sekolah Kebangssaan Gong Badak telah menganjurkan LADAP bagi semua guru yang bermula pada jam 2.00 petang hingga 6.00 petang yang bertempat di Bilik Galeri Gemilang.
LADAP tersebut telah dipengerusikan oleh En.Md.Nasir bin Embong, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan penceramah LADAP tersebut ialah En.Johari bin Ambak, Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah
(SIP+ iaitu School Improvement Partnership)).
Pelbagai maklumat yang telah diberikan antara tentang Pelan Pembangunan Profesionalisme, pengurusan fail dan sebagainya.
Bengkel juga turut diadakan dan ahli kumpulan telah bekerjasama menyelesaikan tugasan masing-masing dan membentangkan hasil kerja mereka.
Semua guru mencapai matlamat yang diinginkan dan diharap guru mendapat ilmu pengetahuan sepanjang program ini.

Pengerusi majlis oleh En.Nasir bin Embong

Peserta LADAP

Penceramah oleh En.Johari bin Ambak

Peserta LADAP memulakan tugasan yang diberi


Peserta membentangkan tugasan masing-masing

En.Johari membuat rumusan tentang hasil pembentangan

Pembentangan dari kumpulan lelaki