Social Icons

Wednesday, 9 July 2014

PERTANDINGAN KELAS KONDUSIF 2014Pertandingan Kelas Kondusif diadakan bertujuan untuk meningkatkan tahap kebersihan bilik darjah.  Selain itu ia juga dapat memupuk semangat gotong-royong dan menyemai rasa tanggungjawab dalam diri setiap murid untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik darjah sebagai tempat menuntut ilmu. Sehubungan itu, Jawatankuasa 3K telah mengadakan Pertandingan Kelas Kondusif bagi mewujudkan prasarana Bilik Darjah yang selesa untuk guru dan murid SKGB.  Pada hari Ahad 6 Julai yang lalu keputusan Pertandingan Kelas Kondusif bagi Bulan Jun telah diumumkan. Keputusannya pertandingan adalah seperti berikut:
TAHAP 1 Tempat Pertama Kelas 1 AD Guru Kelas: Puan Zakiah Bt Tawang

Tempat Kedua Kelas 3 IR Guru Kelas:  Puan Suwaibah
TAHAP 2 Tempat Pertama Kelas 5 IR Guru Kelas: Cik Rohana Yusoh

Tempat Kedua Kelas 5 AH Guru Kelas: Puan Zakiah Jusoh

Kelas 1 Abu Darda'

Kelas 3 Ibnu Rushd

Kelas 5 Ibnu Rushd

Kelas 5 Abu Hurairah

Penyelaras 3K