Social Icons

Sunday, 16 June 2013

17 pelajar 5A UPBS 2

Ahad 15.6.2013 - Seramai 17 pelajar mendapat keputusan 5A di dalam peperiksaan UPBS 2 baru-baru ini.  Mereka terdiri dari kelas 6 Ibnu Sina dan 6 Ibnu Rushd iaitu 14 orang dari kelas 6 Ibnu Sina dan 3 orang dari kelas 6 Ibnu Rushd.