Social Icons

Tuesday, 24 September 2013

PROGRAM PASCA UPSR SESI 2013

Program PASCA ini akan berjalan dari 15 September hingga 14 November 2013. Program ini melibatkan semua tahun 6 SKGB. Program ini telah dijalankan pada setiap tahun yang dikendalikan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Jawatankuasa Tahun 6 sekolah ini. Aktiviti-aktivti yang dikelolakan saban tahun adalah sebagai wadah  bagi mengisi masa yang berfaedah untuk murid-murid setelah menjalani UPSR. Setiap aktivti yang dirancang menjurus kepada kesesuaian aktiviti murid yang menepati Falsafah Pendidikan Negara.

Tujuannya:

11.    Memberi dorongan dan keyakinan kepada murid agar mereka mampu menyelesaikan     sesuatu masalah.

22.   Menyedari bahawa anak-anak adalah generasi yang perlu disemai mengikut perederan zaman agar mereka tidak lari daripada landas-landas agama.

33.   Mengisi masa dengan aktivti-aktivti yang menarik dan menggalakkan interaksi social secara lebih positif.

44.   Memupuk semangat bekerjasama dan setiakawan dalam kumpulan di dalam masa yang sama menerapkan gaya kepimpinan.

Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta kemahiran yang terpendam