Social Icons

Saturday, 15 February 2014

PERJUMPAAN MENTOR MENTEE YANG PERTAMA

AHAD,9.02.2014. : Perjumapaan Mentor Mentee yang pertama telah dijalankan di dalam kelas masing-
masing. Semua mentor telah mengunakan modul yang telah dibekalkan oleh Guru Bimbingan. Perjumpaan ini telah diadakan selama satu jam.

Antara objektif perjumpaan ini adalah:

1. Memberi dorongan dan bimbingan terancang kepada pelajar agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan.

2. Membina hubungan rapat antara guru dan pelajar

3. Membimbing dan member tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi tinggi.

4. Mengurangkan masalah pelajar termasuk masalah keluarga,peribadi dan pelajaran.

Akhir sekali Unit Bimbingan dan Kaunseling mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru di atas pengorbanan masa dan tenaga untuk menjayakan Program Mentor-Mentee ini.

Mentor bersama Mentee


Mentee mengisi borang profil


Mentor memberi penerangan kepada Mentee